IsmertetőMeghívott előadókRészletes programBejelentkezés Vissza a jelenbe
Betekintés a múltba

Péter Alpár


Péter Alpár - vizuális művész

1976-ban született Sepsiszentgyörgyön.

1996-2001 - Képzőművészeti Egyetem, Temesvár
2013-tól doktorandusz hallgató a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán
1998-tól alkotásaival jelen van a hazai és nemzetközi kortárs művészeti életben.

2012-ben kerül kapcsolatba a kortárs képzőművészet egy új vonulatával, a természetművészettel. Azóta tudatosan hoz létre ilyen jellegű műveket, szervezői és kurátori szerepeket vállal rendezvényeken, nemzetközi programok aktív résztvevője. Mind elméleti, mind gyakorlati szinten kutatja a természetművészet Székelyföldi lehetőségeit.
Úgy gondolja, hogy szemben a nyugat felől érkező materialista művészet szemlélettel, a kelet felől érkező természetművészet képes lehet pozitív folyamatokat elindítani.

Ahogy egyik írásában fogalmaz: "Egy természetművészeti alkotás a természeti környezetet, az ott megnyilvánuló erőkkel együtt alkotói partnernek tekinti, soha nem avatkozik önkényesen annak működésébe. A létrejövő mű együtt működik a természet folyamatosan változó, pusztulva megújuló lüktetésével. Beleszövődik ebbe a folyamatba. Megnyilvánulásának teréül magát a természetet, mint a teljességet választja, aminek része az ember is az általa létrehozott élőtérrel, de része maga az Univerzum is, aminek erői és változásai folyamatosan hatnak a műre. A természetművészet túllép a materialista, ateista világképen, anélkül, hogy bármelyik vallási-, vagy spirituális mozgalom világképe mellet elkötelezné magát. Egyszerűen egy élő univerzum nyilvánul meg alkotásain keresztül és nem egy élettelen anyag fizikai törvények által irányított rendszere. Rácsodálkoztat és nem magyaráz. Kutatja az ember és természet közötti összhang megbomlásának okait és ennek helyreállításában vállalható szerepét. Megnyilvánulásaiban sokszor egybemosódnak a művészet, társadalom és természet közötti határok."

Meggyőződése, hogy a művészet képes szellemi úttá nemesedni.